Kovanlık Beldesi Merkez Mahalle’de bulunan mülkiyeti Belediyemize ait İmar Planı sahasında kalan 104 ada 1 parsel nolu taşınmaz arazi üzerinde bulunan 3,5 katlı betonarme belediye ek hizmet binasının tüm bağımsız bölümleri ve müştemilatları dahil bina taban oturumu ve çevresi dahil 375,09 m2 alanın ayrılarak Kiraya Verilmesi İşi

EK : 

İLAN-2

Haber & Duyurular